1F 通用塑料最新报价

优质供应商推荐:

 • 指数
 • 指数值
 • 涨跌
 • 通用塑料价格指数
 • 10800
 • 0
 • 工程塑料价格指数
 • 18000
 • 0
 • 特种工程塑料价格指数
 • 58000
 • 0
 • 弹性体/橡胶/其他价格指数
 • 27500
 • 0
 • 生物塑料价格指数
 • 41250
 • 0

2F 工程/特种工程塑料最新报价

优质供应商推荐:

 • 供应
 • 求购

3F 合金/弹性体/橡胶/其他报价
4F 生物塑料最新报价